ĐỪNG TƯỞNG RƠI VÀO THANH TỊNH LÀ VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC.?

Hỏi: Một người theo Thiền Tông, đã nhận về Phật Tánh của mình, nhưng chưa được “Rơi vào bể Tánh Thanh Tịnh” , khi mất đi, nếu có Công Đức có được trở về Phật Giới không? Nếu không trở về được, khi đầu thai, liệu có được gặp Thiền Tông để theo tiếp không ạ?
Trả Lời: – Tu Thiền tông, hằng ngày làm việc gì cứ chăm chú việc đó mà làm.
– Đừng mong rơi vào Phật tánh của mình làm chi.
– Mình thanh tịnh là hằng sống trong tánh Phật rồi đó.
– Mình mong rơi là bị tánh người xen vào, thì mất thanh tịnh.
– Mình cứ tập sống thanh tịnh đi có ngày sẽ cảm nhận được.
– Nếu khi mình cảm nhận được mà vui lên là tánh người xen vào.
– Đừng tưởng được rơi vào thanh tịnh là về Phật giới được, nên để ý rõ chỗ này:
– Trái đất này là 5 loài sống chung, mà loài Thần có thần thông bật nhất ở trái đất này. Nếu là Thần chủ, vị này có phước đức vô lượng, khi mình mong điều gì đó, Thần biết ngay, Thần đưa nhẹ thần thông vào chỗ mình ham muốn, tức khắc tánh người mình cảm nhận được liền. Chính chỗ này, người tu hành mà dụng công là dính bẫy của Thần hết, rồi bắt đầu cầu xin lạy lục.
– Phải nhớ rằng: Nhiệm vụ của 1 vị Phật chỉ giúp cho ai muốn giải thoát mà thôi. Chứ Phật không giúp ai hết khổ hay làm cho người ta vui được. Nhiệm vụ này là của Bồ tát, nhưng Bồ tát chỉ giúp cho ai bị oan trái. Còn ai trả nhân quả hay gây nhân quả, Bồ tát bỏ đi, tức khắc vị Thần đến xen vào, sau đó tiếp theo là hậu quả.
– 10 tỷ năm, Thiền tông mới công khai phổ biến ra, đó là chu kỳ của nó, chỉ trong vòng 50 năm rồi chấm dứt. Còn chuyện có gặp được Thiền tông nữa hay không, Đức Phật không dạy. Tự nhóm mình đem ra tìm hiểu.
Người có công đức được xếp vào 4 loại:
Loại 1: Tự tại bước qua cửa Hải Triều Dương để vào (trở về) Phật giới.
Loại 2: Phải cố gắng mới trở về được.
Loại 3: Phải nhờ công đức của chư Phật bên Phật giới cho mượn.
Loại 4: Áp dụng “Nhất tự thiền” để vượt qua.

*THIENTONG.COM*

TO LANG THO

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*