Khóa học bảo mật hệ thống mạng CCNA Security
Khóa học thực hiện Bảo mật hệ thống mạng CCNA Security là khóa học có giảng viên hướng dẫn được giảng dạy tại các học viên đối tác đào tạo của Cisco cung cấp cho khách hàng người dùng cuối của học viện. Khóa học có thời lượng 48h sẽ tập trung vào sự cần thiết của một chính sách an ninh bảo mật toàn diện và cách thức mà chính sách đó ảnh hưởng đến vị thế của hệ thống mạng. Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ bảo mật cơ bản để bảo đảm một mạng lưới văn phòng chi nhánh nhỏ bằng cách sử dụng các tính năng bảo mật có sẵn trong IOS của Cisco thông qua cấu hình trên giao diện web-GUI (Cisco Router và Security Device Manager [SDM]) và giao diện dòng lệnh (CLI) trên thiết bị định tuyến (router) và chuyển mạch (switch) của Cisco.

 

Khóa học CCNA Security là bước tiếp theo của giáo trình CCNA, dành cho các sinh viên muốn trang bị kỹ năng bảo mật mạng Cisco ở mức căn bản, và định hướng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật.

Thời lượng: 50h

Đối tượng: học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc đã hoàn thành 2 kỳ chương trình CCNA tại học viện mạng Cisco chính thức.

Bản quyền giáo trình: Cisco Networking Academy – Cisco Systems.

Chứng chỉ:

– Chứng nhận kết thúc khóa học do Trung tâm tin học cấp

– Chứng chỉ hoàn thành khóa học Cisco Systems cấp tương ứng với các khóa học.

– Chứng chỉ quốc tế do Cisco Systems cấp có giá trị quốc tế (thi tại trung tâm khảo thí quốc tế VUE, Prometric ngay tại học viện)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. TỔNG QUAN VỀ AN NINH MẠNG.

a. Các nguyên lý bảo mật cơ bản.

b. Mã độc hại: Virus, Worm, Trojan Horse.

c. Các phương pháp tấn công: do thám, truy nhập, từ chối dịch vụ (DoS, DDoS).

d. Giải pháp hạn chế tấn công, giảm thiểu rủi ro.

2. TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT THIẾT BỊ MẠNG

a. Truy cập an toàn đến thiết bị mạng.

b. Phân quyền sử dụng.

c. Giám sát và quản lý thiết bị mạng.

d. Sử dụng tính năng bảo mật tự động.

3. KỸ THUẬT XÁC THỰC, CẤP QUYỀN VÀ LƯU VẾT (AAA)

a. Mục đích của AAA.

b. Xây dựng server AAA.

c. Xác thực bằng dữ liệu cục bộ và dữ liệu trên server.

d. Cấp quyền và lưu vết dựa trên server AAA.

4. TRIỂN KHAI KỸ THUẬT TƯỜNG LỬA

a. Giới thiệu các kỹ thuật tường lửa.

b. Giải pháp lọc gói tin (ACL).

c. Giải pháp giám sát phiên làm việc (CBAC).

d. Giải pháp điều khiển theo vùng làm việc (Zone-Based).

5. HỆ THỐNG NGĂN CHẶN TẤN CÔNG (IPS)

a. Giới thiệu kỹ thuật IPS.

b. Mẫu kiểm soát tấn công (IPS signature)

c. Triển khai IPS.

6. BẢO MẬT MẠNG CỤC BỘ LAN

a. Các hình thức tấn công tầng 2.

b. Cấu hình bảo mật tầng 2.

c. Giải pháp bảo mật cho mạng không dây, VoIP, SAN.

7. KỸ THUẬT MÃ HÓA

a. Các thuật toán mã hóa.

b. Xác thực và toàn vẹn dữ liệu.

c. Chứng thực số và hạ tầng khóa công khai.

8. TRIỂN KHAI MẠNG RIÊNG ẢO (VPN)

a. Giới thiệu tổng quan về VPN.

b. Giao thức GRE.

c. Giao thức IP Security.

d. Triển khai Site-to-Site VPN.

e. Triển khai Remote Access VPN.

9. QUẢN LÝ MẠNG BẢO MẬT.

a. Nguyên lý thiết kế mạng bảo mật.

b. Giới thiệu hệ thống mạng tự phòng vệ của Cisco.

c. Bảo đảm hệ thống mạng hoạt động an toàn.

d. Kiểm thử sự an toàn của hệ thống mạng.

e. Khôi phục sự cố mạng.

f. Vòng đời phát triển hệ thống.

g. Xây dựng chính sách bảo mật toàn diện.

10. ASA ỨNG DỤNG

a. Mô tả về thiết bị firewall ASA và dòng ASA 5505

b. Cấu hình ASA sử dụng giao diện dòng lệnh

c. Cấu hình ASA sử dụng ASDM

d. Cấu hình ACLs và object group

e. Cấu hình NAT, AAA,SSL VPN

 

Thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Hào
Số điện thoại : 0985623183

happy wheels 2 demo

Category:

An ninh mạng, Bảo mật hệ thống mạng, Đào tạo quản trị mạng hệ thống & An toàn bảo mật thông tin, Khóa Học CNTT Online

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*