Khóa học chuyên gia quản trị mạng CCNP cisco Khuyến Mại Giảm Giá Sốc

Đào tạo online chuyên gia quản trị mạng CCNP, Khóa học CCNP R&S v2.0 tại Trung tâm tin học bao gồm 3 module, tương ứng với 3 môn thi của chứng chỉ CCNP:
Route (Implementing Cisco IP Routing)
Switch (Implementing Cisco IP Switched Networks)
TSHOOT (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Network)

Khóa học cung cấp kiến thức cao cấp về mạng và khả năng thao tác thuần thục với các thiết bị mạng Cisco. Kỹ sư/chuyên gia có chứng chỉ CCNP có khả năng cài đặt, cấu hình và xử lý sự cố cho các mạng nội bộ và mạng diện rộng từ 100 đến 600 nốt mạng hoặc lớn hơn nữa.
Khóa học CCNP R&S v2.0- Switch là một trong những khóa học của CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco. Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp cho mạng doanh nghiệp sử dụng mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco.

Nội dung : I. Module SWITCH

Module 1: Khái niệm và thiết kế mạng cơ bản
Module 2: Kiến trúc mạng Campus
Module 3: Triển khai Spanning Tree
Module 4: Cấu hình Inter-VLAN Routing
Module 5: Triển khai các cơ chế dự phòng cho mạng
Module 6: Triển khai cơ chế First Hop Redundancy

Module 7: Các cơ chế bảo mật mạng Campus

II. Đào tạo Module Route

Module 1: Khái niệm định tuyến và mạng cơ bản
Module 2: Triển khai các giải pháp định tuyến theo EIGRP
Module 3: Triển khai các giải pháp định tuyến theo OSPF
Module 4: Triển khai giải pháp phân phối tuyến trên nền IPv4
Module 5: Triển khai khả năng điều khiển
Module 6: Triển khai các tính năng định tuyến và kết nối mạng doanh nghiệp

Module 7: Tối ưu hóa router và các giao thức định tuyến

III. Đào tạo Module TSHOOT

Module 1: Công cụ và phương pháp luận của khắc phục sự cố mạng
Module 2: Khắc phục sự cố mạng tại SECHNIK Networking Ltd
Module 3: Khắc phục sự cố mạng tại TINC Garbage Disposal Ltd.
Module 4: Khắc phục sự cố mạng tại PILE Forensic Accounting Ltd
Module 5: Khắc phục sự cố mạng tại Bank of POLONA Ltd

Module 6: Khắc phục sự cố mạng tại RADULKO Transport Ltd

 

Thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Hào
Số điện thoại : 0985623183

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*