Khóa học quản trị hệ thống máy tính MCSA

 Khóa học MCSA 2012R2 dựa trên nền tảng hệ điều hành máy chủ Windows Server 2012R2, hệ điều hành mới nhất của Microsoft cho đến thời điểm hiện nay.

Chúng tôi có thể đào tạo theo yêu cầu các bạn các phiên bản thấp hơn : Windows Server 2008, Window 2003

Khóa MCSA 2012 R2  gồm 3 học phần, được thiết kế nhằm cung cấp cho Học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản trị hệ thống máy chủ Windows Server 2012R2 như:hạ tầng kiến trúc Active Directory 2012R2, các dịch vụ mạng (DNS, DHCP, VPN…) , công nghệ ảo hóa (Hyper V3.0), hệ thống lưu trữ (NAS, SAN, iSCSI…), hệ thống bảo vệ truy cập mạng(NAP), tính năng kiểm soát truy – Dynamic Access Control (DAC). Ngoài ra các học viên còn được trang bị những kiến thức về các giải pháp cao cấp để có thể cấu hình bảo mật, giám sát và vận hành hệ thống online 24/7 như giải pháp chứng chỉ số (Digital Certificate), IPSEC, giải pháp cân bằng tải (Network Load Balancing), Failover Clustering và các dịch vụ khác trong giải pháp phục hồi thảm họa (Disaster Recovery)…

Học phần 1: Cài đặt, cấu hình & môi trường làm việc với hệ thống máy chủ Windows Server 2012R2
Trọng tâm là cài đặt và cấu hình hệ thống máy chủ Windows Server 2012R2, học phần này cung cấp kiến thức liên quan đến việc triển khai và cấu hình các ứng dụng cốt lõi như Active Directory Domain Services (AD DS), networking services, Hyper-V configuration và Group Policy.

Học phần 2: Quản trị hệ thống máy chủ Windows Server 2012R2
Trong tâm là quản trị hệ thống máy chủ Windows Server 2012R2, học phần này cung cấp kiến thức về các kỹ năng quản trị hệ thống nhằm vận hành hệ thống máy chủ Windows Server 2012R2 như triển khai Server Images, quản lý user và group sử dụng ứng dụng Active Directory Domain Services (AD DS) và các phần kiến thức khác như Group Policy, Remote Access, Network Policies, Data Security, Monitoring & Update Management…

Học phần 3: Cấu hình dịch vụ mạng nâng cao trong môi trường Windows Server 2012R2
Tập  trung vào các tính năng và dịch vụ nâng cao của hệ thống máy chủ Windows Server 2012R2, học phần này cung cấp kiến thức về các kỹ năng nâng cao trong việc cấu hình những dịch vụ cần thiết nhằm triển khai, quản trị và vận hành cơ sở hạ tầng của hệ thống máy chủ Windows Server 2012R2 như các dịch vụ mạng nâng cao, Active Directory Domain Services (AD DS), Identity Management, Active Directory Certificate Services, Network Load Balancing, Failover Clustering, triển khai & khắc phục sự cố khi xảy ra tai nạn hệ thống

Thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Hào
Số điện thoại : 0985623183

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*