LÀM SAO TRỞ VỀ PHẬT GIỚI NƠI MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT SỐNG.

Ông Thù Thắng An hỏi thêm:
Kính Bạch Đức Thế Tôn, còn một thời gian ngắn nữa Đức Thế Tôn nhập Niết bàn; mấy ngày trước Đức Thế Tôn dạy Thanh tịnh thiền, ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được Bể tánh Thanh tịnh, nên ông biết thật Rõ ràng trong Bể tánh Thanh tịnh. Vì vậy, khi ông rời thế giới loài người này, để trở về sống với thế giới Mười Phương Chư Phật, thì ông biết đường. Còn như chúng con chưa được nhìn thấy, khi hết duyên sống nơi thể giới loài Người, muốn trở về Phật Giới, làm sao con biết đường đi, Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?
Đức Phật dạy ông Thù Thắng An:
– Này ông Thù Thắng An, ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được Bể tánh Thanh tịnh nơi Chư Phật sống, là vì ông có Thật Nhiều Công Đức.
Như Lai dạy ông:
– Việc nhìn thấy Bể thanh tịnh không quan trọng! Mà ông muốn trở về Phật giới, chỉ cần có 3 yếu tố như sau:
Một: Thật sự ông muốn trở về Phật giới hay không?
Hai: Ông có tạo được nhiều công đức hay không?
Ba: Ông có học thuộc lòng Công thức trở về Phật giới hay không?
Nếu ông đủ 3 yếu tố này, mà ông thật lòng ham muốn, thì một Vị Phật phân thân vào thế giới này dẫn ông về. Còn việc nhìn thấy Bể tánh Thanh tịnh, về Bên đó mặc tình mà thấy.
TRÍCH QUYỂN ” SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG
ĐỨC PHẬT DẠY TÁM PHẦN TUYỆT MẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG ( CHUẨN HÓA ).
NXB. HỒNG ĐỨC.
*thientong.com*

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*