LÝ DO GÌ TÁNH PHẬT NHỚ ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI?

* Là có nguyên do như sau:
– Tánh Phật khi mang Thân và Tánh Người quá dài.
– Trong Tánh Người có cái Tưởng và Tham.
– Nghe ai nói gì đúng lòng Tham và Tưởng của Tánh Người, Thân Người thực hiện ngay.
– Trong suốt thời gian dài Tánh Người thực hiện theo cái Tham và Tưởng của Tánh Người. May mắn, trong đó có một số công đức. Nhờ số công đức này, tự động chảy vào vỏ bọc Tánh Phật, tự nhiên Tánh Phật được sáng ra, nên Tánh Phật mới nhớ lại là trước kia Tánh Phật ở Phật giới, Tánh Phật mới muốn trở về, nhưng không biết đường.
– Nơi Trái đất này, Người biết đường về Phật giới duy nhất chỉ có Đức Phật mới biết được. Nhưng phải 10 ngàn năm mới có 1 vị Phật ra đời. Phải 2.500 sau công thức trở về Phật giới mới được công bố ra. Khi công bố công thức trở về Phật giới, công thức này tồn tại không quá 100 năm rồi mất. Khi đường về Phật giới được công bố ra,Trái đất này đã có 8 tỷ Người sống trên Trái đất này rồi. Nhưng số Người được trở về Phật giới không quá 1.000 Người!
– Vì vậy, Tánh Phật muốn trở về Phật giới, ít nhất phải trải qua 1.000 vị Phật ra đời thì Tánh Phật mới mong trở về Phật giới được.
– Nghe Đức vua Trần Nhân Tông nói đến đây, ai ai cũng khóc! Có cụ khóc đến ngất xỉu!
Khi mọi Người không còn khóc nữa, Đức vua Trần Nhân Tông mới lặp lại lời Đức Phật dạy sau cùng:
– Này các Tỳ kheo, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Một Tánh Phật vào mượn Thân và Tánh con Người để tạo công đức, phải trải qua một thời gian rất dài. Tính như, Thân của mỗi Người tuổi thọ mỗi Người 100 năm. Phải có ít nhất là 1.000 Đức Phật ra đời, Tánh Phật mới mong trở về Phật giới được.
Vì sao vậy? Vì có các nguyên do sau đây:
1/- Tánh Người thì không muốn cho Tánh Phật trở về Phật giới.
2/- Thần quản lý Tánh Phật cũng vậy.
3/- Trưởng dòng tộc muốn cho dòng tộc mình được đông Người.
Vì vậy, khi mỗi chu kỳ pháp môn Thiền tông được công bố ra, các Vị nói trên bảo:
– Thiền tông là Tà đạo!
– Tu theo Thiền tông bị điên!
– Nên Người tu mà có chức có quyền muốn ra tay dẹp bỏ pháp môn Thiền tông học này.
– Có nhiều nơi bị thất thu nên nhờ Người có quyền thế không cho treo bảng tu theo pháp môn Thiền tông, chỉ cho treo bảng tu hành theo nhân quả nơi trái đất này. V.v…
Vì vậy, trước khi Đức Phật gần nhập Niết bàn có dạy:
– Tánh Phật nào muốn trở về Phật giới, giống như con rùa mù ở giữa biển Thái Bình Dương muốn tìm bọng cây trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn vậy!
Còn Ma Vương nói với Đức Phật:
– Này Ông Cô Đàm, khi Ông trở về Phật giới, những Người là đệ tử của Ông, dù lớn hay nhỏ, cạo đầu mặc áo tu theo đạo của Ông, bề ngoài là như vậy. Chớ sự thật, Người nào cũng cúng cho Ta ăn hằng ngày, đêm nào cũng Tụng cho Ta nghe vui tai!
– Không có Tánh Phật nào trở về Phật giới được đâu, Ông đừng mong dạy pháp môn Giải thoát này làm chi cho mệt!
Khi nói xong, Ma Vương ngửa mặt lên cười một chuỗi thật dài! Hả! Hả! Hả!!!
Rồi biến mất!
*Nguồn: Ban Quản Trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu.
Ai thật sự có ham muốn, mong cầu tìm hiểu Đạo “GIÁC NGỘ” & “GIẢI THOÁT” của ĐỨC PHẬT.
Mời tìm đọc đầy đủ 11 quyển sách viết về Thiền Tông – soạn giả Nguyễn Nhân.
hoặc vào trang Web chính thức của chùa: *thientong.com*

phathoang

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*