TÁNH PHẬT LÀ SÁNG SUỐT, NHƯNG TẠI SAO KHÔNG NHỚ TẠO CÔNG ĐỨC ĐỂ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI ?

Ông Ma Ha Ca Diếp trình hỏi:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Xin cho con hỏi:
Câu 1: Tánh Phật là sáng suốt, nhưng sao không nhớ tạo công đức để trở về Phật giới mà cứ luân hồi mãi trong trái đất và Tam giới này.
Kính bạch Đức Thế Tôn dạy con?
Đức Phật dạy:
– Này Ông Ma Ha Ca Diếp, Tánh Phật tuy sáng suốt, nhưng khi vào mượn Thân con người,Tánh Phật không còn sáng suốt nữa là có 3 nguyên do:
Một: Tử cung của của người mẹ là nơi:
1/- Ngủ 9 tháng 10 ngày để quên hết những gì mà Tánh Phật: Thấy, nghe, nói và biết trong Phật giới.
2/- Tử cung của người mẹ là nơi sinh ra con người.
3/- Trong mỗi con người có cái Tánh, trong Tánh con người có 16 thứ: Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến.
16 thứ Tánh này bao kín Thân người và Tánh Phật trong đó. Nên Tánh Phật khi: Thấy, nghe, nói hay biết đều phải xuyên qua 16 thứ của Tánh người, nên không thể nào: Thấy, nghe, nói hay biết sáng suốt được.
Hơn nữa, con người sống được là nhờ trái Tim co bóp liên tục thì con người mới sống được.
Trái Tim co bóp để máu lưu thông. Trong máu này có Hằng hà sa số cái bong bóng máu. Vì vậy, khi Tánh Phật: Thấy, nghe, nói hay biết phải xuyên qua Hằng hà sa số cái bong bóng máu này. Do đó, Tánh Phật không còn sáng suốt là vậy.
Hai: Trong Tánh của con người có 2 thứ phát ra rất mạnh:
– Một là Tưởng.
– Hai là Tham.
Vì tổ chức Thân và Tánh người như vậy, nên Tánh Phật mượn Thân con người bắt buộc phải làm theo sự ham muốn của Tánh người.
Tánh người thích làm gì thì Tánh Phật phải làm theo.
Vì vậy, khi Tánh Phật vào mượn Thân người tạo công đức, thì phải phục vụ cho Tánh người ít nhất là 50 đến 100 tỷ năm, có khi còn hơn gấp mấy lần nữa mới trở về Phật giới được.
Ở trái đất này, gọi là Thế gian, nên người ta bày ra đủ chuyện để gian dối với nhau, như:
– Bịa đủ thứ để lấy tiền của những người không biết.
– Bịa đủ thứ để hù dọa những người không biết, lấy tiền của những người này.
V.v…
Nói đến cái gian xảo của người ở thế gian này, không thể nói hết được.
Vì vậy, Như Lai mới viết ra Tập Huyền Ký, nói ra sự thật trái đất này, để khi loài Người văn minh lên thật cao họ biết, nhưng người ở Thế gian này chửi Như Lai là ông Thầy dạy đạo Tà!
Những người chuyên Cúng, Tụng và Hộ niệm chửi Như Lai nhiều nhất!

TRÍCH QUYỂN “SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG VÀ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT”.

25446305_1971685963091319_55880362738294549_n

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*