TẠO RA CÔNG ĐỨC

ÔNG MA HA CA DIẾP LẠI TRÌNH THƯA HỎI THÊM VỚI ĐỨC PHẬT THÍCH CA VĂN:
-KÍNH BẠCH ĐỨC THẾ TÔN , CHÚNG CON TU THIỀN THANH TỊNH THÌ LÀM GÌ CÓ TIỀN MÀ TẠO RA CÔNG ĐỨC ?
ĐỨC PHẬT DẠY:
-Này ông Ma Ca Diếp,người muốn tạo ra công đức phải tạo ra như sau:
1- Tự mình tu tập nhận ra tánh phật của chính mình là đã có một phần công đức rồi.
2- Dạy cho 1 người khác hiểu giác ngộ và giải thoát là có một phần công đức nữa
3- Biên chép ra thành văn để người khác đọc, cứ mỗi người hiểu được giác ngộ và giải thoát là mình có thêm 1 phần công đức nữa…
TRÍCH TRONG SÁCH TRẮNG THIỀN TÔNG
TÁC GIẢ NGUYỄN NHÂN

VUA TRAN NHAN TONG

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*