bà lụa

Không nên vì sợ gió lạnh mà vào ngồi trong buồng lái, như vậy bạn càng dễ say hơn. Du...